Gratis onafhankelijk inzicht in energieverbruik voor
particulieren met een slimme meter

De schoonste en goedkoopste energie is de energie die we niet verbruiken. Om goed in beeld te krijgen waar de besparingskansen liggen is helder inzicht in energie heel belangrijk.

Gratis perfect inzicht in uw verbruik!

Uitleg PlusAccount rapport

Maandrapport pagina 1&2

Rapport pag1 2

In pagina 1&2 krijgt u een status overzicht van de afgelopen maand en het jaaroverzicht. Dit zijn gegevens die u ook in de portal kunt vinden.

Maandrapport pagina 3

Rapport pag3

De prestatiegrafieken in het rapport geven een indicatie van uw 'energieprestatie'. Het verbruik van de afgelopen maand wordt vergeleken met uw eigen verbruik van de periode ervoor. In de gasgrafiek wordt daarbij rekening gehouden met de invloeden van het weer. Bij kouder weer 'mag' u wat meer gas verbruiken dan bij warm weer. Andersom geldt bij warm weer dat een lager verbruik niet per se een betere 'energieprestatie' inhoudt. Het verwachte verbruik wordt weergegeven door de lichtblauwe staven in de grafiek. Dit verbruik wordt gebaseerd op het verbruik tijdens de periode die aan de maand voorafging en de buitentemperatuur tijdens die periode. 

Het verwachte verbruik wordt bepaald aan de hand van het weer in de periode en het verband tussen de gemiddelde dagtemperatuur en verbruik. Een deel van het verbruik is niet-temperatuurafhankelijk (bv. douchen / koken op gas). Meestal is het grootste deel van het gasverbruik wel temperatuurafhankelijk, nl. dat wat gebruikt wordt voor verwarming. Dit verband wordt vastgelegd in een zogenaamd profiel. Vaak is er sprake van een weekpatroon omdat er op bepaalde dagen meer mensen thuis zijn dan op andere dagen. Daarom wordt er per dag van de week een profiel gemaakt. De periode waarmee het profiel bepaald wordt moet lang genoeg zijn en voldoende spreiding van dagtemperaturen bevatten om een betrouwbaar profiel te kunnen bepalen. Er wordt alleen een profiel bepaald als er minimaal 90 dagen aan verbruiksdata is. Als er meer data is wordt dat ook gebruikt, tot een maximum aantal van 360 dagen. Gebruik van een langere periode levert geen extra betrouwbaarheid op en heeft als nadeel dat veranderingen (zoals plaatsing van dubbel glas of verandering in gezinssamenstelling) in de situatie langzamer zichtbaar worden in het profiel. 

Omdat in de meeste gevallen het electriciteitverbruik niet afhangt van de buitentemperatuur wordt de verwachte levering bepaald door het gemiddelde te nemen van de voorliggende periode. Ook dit gebeurt voor elke dag van de week omdat er in veel situaties sprake is van een weekpatroon in verbruik.

Maandrapport pagina 4

Rapport pag4

Over het sluimerverbruik hebben we een artikel geschreven dat heet "Slim besparen". Hierin staat precies beschreven wat sluimer verbruik is en wat je er mee kan.

Sluimerverbruik is "het" onderdeel waarop valt te besparen!

Maandrapport pagina 5

Rapport pag5

Deze pagina toont hoeveel u de afgelopen maand verbruikte in vergelijking met andere gebruikers van SlimmemeterPortal.nl. Uw verbruik wordt getoond en de afwijkende kleur in de grafiek laat zien in welke groep u hiermee valt. Hoe meer naar links uw groep hoe 'beter'.